Akty prawne

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 112 z 2011 r. poz. 654 z późn.zm.
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2004r. Nr.125 poz.1317).
  • Zarządzenie nr 42/98 Wojewody Włocławskiego z dnia 06 kwietnia 1998 roku w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku
  • Zarządzenie nr 113/98 Wojewody Włocławskiego z dnia14 września 1998 roku w sprawie przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
  • Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku.
  • Innych obowiązujących przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dodał :

Administrator

Data dodania :

3 grudnia 2013 r. 13:02

Licznik odsłon :

3348

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

3 grudnia 2013 r. 13:02

Dodanie

Administrator

4 marca 2019 r. 08:03

Edycja

Magdalena Sztubecka