2011

Informacja o majątku Ośrodka - stan na dzień 01.01.2011

Plan finansowy na 2011 rok

Plan finansowy zatwierdzony Uchwałą Nr 21/III/2011 z dnia 18.01.2011 roku Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku

Planowane przychody:

Finansowane ze środków budżetu województwa: 
467 709.00
Przychody własne:
  Profilaktyka i leczenie   1 332 291.00
  Odsetki bankowe 18 000.00
  Przychody PFRON 84 000.00
  Dzierżawa 16 000.00
  Pozostałe przychody 300.00
  Zmiana stanu produktu 10 000.00

RAZEM

1 928 300.00


Planowane koszty:

401 zużycie materiałów i energii 100 000.00
402 usługi obce 257 000.00
403 podatki i opłaty 4 000.00
404 wynagrodzenia 1 245 000.00
405 ubezpieczenia społeczne i inne 239 200.00
406 reprezentacja i reklama 6 000.00
407 podróże służbowe 10 000.00
408 amortyzacja 55 970.00
409 pozostałe koszty 9 000.00

RAZEM

1 926 170.00


Informacja o majątku Ośrodka - stan na dzień 01.01.2011 rok
Rzeczowe akty trwałe

Grunty 35 925.00
Grupa I budynki 171 131.20
Grupa IV maszyny i urządzenia  953.75
Grupa VI urządzenia techniczne 8 364.99
Grupa VIII pozostałe środki trwałe 25 438.26

RAZEM

241 813.20

Dodał :

Administrator

Data dodania :

3 grudnia 2013 r. 13:06

Licznik odsłon :

2442

Liczba zmian :

4

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

3 grudnia 2013 r. 13:06

Dodanie

Administrator

3 grudnia 2013 r. 13:54

Edycja

Administrator

3 grudnia 2013 r. 13:57

Edycja

Administrator

3 grudnia 2013 r. 13:59

Edycja

Administrator