BIP : Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku
pomoc
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

Instrukcja


Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH UDOSTĘPNIONYCH W BIP

Informacje publiczne zawarte w naszym Biuletynie udostępniamy wszystkim zainteresowanym (odwiedzającym) przez 24h/dobę bez przerwy. W przypadku krytycznej awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający są informowani o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.
Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w naszym BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.

ELEMENTY NASZEJ STRONY BIP

Widoczna na ekranie podmiotowa strona naszego Biuletynu Informacji Publicznej (w skrócie BIP), składa się z 3 części:

•nagłówka,
•menu,
•pola publikacji treści.

Wygląd i zawartość nagłówka jest identyczna na wszystkich podstronach Biuletynu. Natomiast zawartość menu i pola zawierającego treść ulega zmianie w zależności od wyboru danego działu z menu i wyświetlanej dzięki temu treści.

NAGŁÓWEK

Nagłówek zawiera:

•    Logo Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
•    Informacje o podmiocie którego dotyczy strona
•    Informację o organie nadrzędnym
•    Wyszukiwarka
•    Aktualną datę
•    Informacje o ostatniej aktualizacji
•    Link do instrukcji
•    Link do rejestru zmian
•    Link do strony kontakt
•    Licznik wejść

MENU

Menu składa się z dwóch podstawowych elementów:

•    Menu tematyczne, merytoryczne - menu, które umożliwia użytkownikowi poruszanie się po podstawowych kategoriach naszego biuletynu. Menu tematyczne w momencie przejścia do określonej kategorii może być poszerzone o dodatkowe menu dotyczące tej kategorii.
•    Menu Polecane strony - to menu zawiera odnośniki do polecanych przez właściciela serwisu innych stron internetowych.
 
POLE PUBLIKACJI TREŚCI

Największa część strony Biuletynu. Pole to służy do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych działach i poddziałach BIP.
Pod każdym polem publikacji treści znajdują się informacje dotyczące danej treści oraz rejestr modyfikacji.
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
AdministratorAdministratorAdministrator
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
3 grudnia 2013 r. 12:4245572


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
3 grudnia 2013 r. 12:48 Edycja Administrator
3 grudnia 2013 r. 12:42 Dodanie Administrator
Pokaż więcej