BIP : Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku
pomoc
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

2019 - Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej


Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019

Informacje publiczne będące w posiadaniu WOMP we Włocławku, a nie publikowane na stronie Biuletynu będą udostępnione na wniosek osoby zainteresowanej zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dn. 06.09.2001 r. (Dz.U nr 112 poz. 1198, tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 782 z późn. zm.; tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.1764 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej). Wniosek należy złożyć w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Ośrodka. Bieg sprawy rozpoczyna data wpływu wniosku do sekretariatu.
  
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia wraz z podaniem nowego terminu udzielenia informacji nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostęp do pozostałych informacji publicznych (nie publikowanych w BIP). Strona obowiązkowa w każdym BIP.
 

 


Lista plików


NazwaData dodaniaLicznik
Raport o sytuacji finansowo-ekonomicznej za 2019 r. 7 stycznia 2021 r. 12:23 321


Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Ewa KrawczyńskaEwa KrawczyńskaEwa Krawczyńska
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
7 stycznia 2021 r. 12:1311


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
7 stycznia 2021 r. 12:13 Dodanie Ewa Krawczyńska
Pokaż więcej