BIP : Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

Obowiązek informacyjny - RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż :

 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z

    siedzibą we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 21. 87-800 Włocławek;

2. Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy jest Pan/i Daria

    Felt – Chrobot, adres e-mail; iod@womp.wloclawek.pl;

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi medycznej  na

    podstawie art. 6 ust.1 lit. a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie

    danych;

4. Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty przetwarzające;

5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku

    kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub

    zatrucia, która jest przechowywana  przez okres 30 lat, licząc od końca roku

    kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

 

1a) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i

      jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku

      kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

 

2)  zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które

     są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym

     wykonano zdjęcie;

 

3) dokumentacja medyczna pracowników zawodowo narażonych na czynniki rakotwórcze

     lub mutagenne, którą to dokumentację przechowuje się 40 lat po ustaniu narażenia;

 

6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

   usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia

   sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z

   prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego  

   dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych

   osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie

   danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r;

8. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/i

   zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych  będzie        

   brak możliwości zarejestrowania.
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
AdministratorAdministratorAdministrator
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
3 grudnia 2013 r. 12:561551


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
3 grudnia 2013 r. 12:56 Dodanie Administrator
Pokaż więcej