BIP : Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

PrzetargiNazwa przetargu

Data dodania : 2 grudnia 2014 r. 21:50 licznik : 854

2014.12.02 - Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku

Data dodania : 13 listopada 2014 r. 21:42 licznik : 2173

2014.11.13 - Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku

Data dodania : 10 października 2014 r. 18:58 licznik : 932

2014.09.25 - Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku

Data dodania : 8 września 2014 r. 13:35 licznik : 1948

2014.09.08 - Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku

Data dodania : 2 września 2014 r. 19:51 licznik : 1869

2014.09.02 - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku

Data dodania : 30 czerwca 2014 r. 18:18 licznik : 2010

2014.06.30 - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku

Data dodania : 24 grudnia 2013 r. 10:52 licznik : 758

2012-08-01 Drugi przetarg nieograniczony (ofertowy) na wydzierżawienie gruntów o powierzchni 403 m2 z przeznaczeniem na pas zieleni przed parkingiem na czas nieokreślony

Data dodania : 24 grudnia 2013 r. 10:51 licznik : 743

2012-07.24 Przetarg nieograniczony na wydzierżawienie gruntów o powierzchni 403 m2 z przeznaczeniem na pas zieleni przed parki

Data dodania : 24 grudnia 2013 r. 10:48 licznik : 757

2006-07-13 Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż sprzętu i urządzeń medycznych oraz szkolenie użytkownika w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń diagnostycznych do Pracowni Psychologicznej

Data dodania : 24 grudnia 2013 r. 10:45 licznik : 827

2006-07-13 Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż sprzętu i urządzeń medycznych oraz szkolenie użytkownika w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń
1