BIP : Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku
pomoc
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

Załatwianie spraw


Poradnia Chorób Zawodowych ul. Wyszyńskiego 21

pacjenci przyjmowani są :

w poniedziałki i środy w godzinach 8.00 – 13.00,

rejestracja osobista lub telefoniczna ( tel. 054 413-69-28 ) w dniach pracy Poradni.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmian godzin pracy rejestracji w przypadku dużej liczby pacjentów.

 

Poradnia Badań Profilaktycznych ul. Wyszyńskiego 21

tel. 054 413-69-31

pacjenci przyjmowani są :

w  poniedziałki, wtorki i piątki  7.15 – 14.30 ,

w środy od 7.15- 16.00

w czwartki od 7.15-17.00

rejestracja osobista pacjentów bezpośrednio przed przyjęciem .

Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmian godzin pracy rejestracji w przypadku dużej liczby pacjentów.

 

W Poradni wykonywane są następujące badania:

  • wstępne, okresowe, kontrolne,
  • do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • badania kierowców i kandydatów na kierowców
  • badania osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń
  • badania osób ubiegających się lub posiadających licencje pracownika ochrony fizycznej
  • szczepienia ochronne przeciw grypie i inne zlecane przez pracodawców

Na badania wstępne, okresowe, kontrolne wymagane jest skierowanie od pracodawcy

 

Poradnia dla Młodocianych ul. ul. Wyszyńskiego 21

tel. 054 413-69-31

pacjenci przyjmowani są :

w  poniedziałki, wtorki i piątki  7.15 – 14.30 ,

w środy od 7.15- 16.00

w czwartki od 7.15-17.00

rejestracja osobista pacjentów bezpośrednio przed przyjęciem do godziny 16.15.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmian godzin pracy rejestracji w przypadku dużej liczby pacjentów.

 

W poradni wykonywane są badania w zakresie oceny możliwości pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół i studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Na badania wymagane jest skierowanie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub wyższej.

 

Konsultacyjne poradnie i pracownie specjalistyczne:

  • Poradnia Laryngologiczna
  • Poradnia Okulistyczna
  • Poradnia Neurologiczna
  • Pracownia Badań Spirometrycznych, EKG i Czucia Wibracji

W /w placówki zlokalizowane są przy ul. Wyszyńskiego 21

 

Wykonywane są badania i konsultacje specjalistyczne niezbędne do badań profilaktycznych.

 

Pracownia Psychologiczna ul. Wyszyńskiego 21   

tel. 054 413-69-31

pacjenci przyjmowani są:

w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od godziny 8.00

w czwartki od godziny 11.00

rejestracja pacjentów osobista lub telefoniczna.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmian godzin pracy rejestracji w przypadku dużej liczby pacjentów.

 

W pracowni wykonywane są badania psychologiczne kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Pracownia jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną na podstawie art. 124a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Obsługa administracyjna Ośrodka ul. Wyszyńskiego 21, tel. 054 413-69-00

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.35.
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
AdministratorAdministratorAdministrator
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
3 grudnia 2013 r. 12:561551


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
3 grudnia 2013 r. 12:56 Dodanie Administrator
Pokaż więcej