BIP : Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku
pomoc
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

WOMP zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej WOMP.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Powody wyłączenia

 • Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-30
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@womp.wloclawek.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu 54 413 69 00

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej element,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostatecznej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia  w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektor WOMP
 • Adres:  Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek
 • E-mail: womp@womp.wloclawek.pl
 • Telefon: 54 413-69-00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku mieści się w jednym budynku. Budynek, w którym odbywa się obsługa pacjentów jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Jedno z wejść do jednopiętrowego budynku bez schodów i podjazdów - poziom zerowy (oznaczone). W związku z powyższym nie ma żadnej przeszkody w  dostępie do  jednostki dla osób niepełnosprawnych. Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach. Wewnątrz budynku znajduje się winda osobowa i szerokie korytarze. Przy schodach zamontowane są barierki. Toalety wewnątrz budynku są oznaczone i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku. Brak wyznaczonego parkingu dla  osób niepełnosprawnych bezpośrednio przy wejściu do budynku. Parking ogólnodostępny dla wszystkich pacjentów w tym dla osób niepełnosprawnych znajduje się z tyłu budynku. Z parkingu można dojechać chodnikiem do  wejścia dla niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe - ułatwienia

Strona Biuletynu Informacji Publicznej WOMP jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące. Strona została stworzona zgodnie ze standartami WCAG2.1. i oferuje obsługę wersji o zwiększonej dostepności, która w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. W nagłówku strony można wybrać następujące funkcje: rodzaj kontrastu, rozmiar czcionki.

 Lista plików


NazwaData dodaniaLicznik
Deklaracja dostępności 3 kwietnia 2021 r. 21:49 382


Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Magdalena SztubeckaMagdalena SztubeckaMagdalena Sztubecka
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
3 kwietnia 2021 r. 21:37228911


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
5 stycznia 2024 r. 16:45 Edycja strony Magdalena Sztubecka
8 maja 2023 r. 13:56 Edycja strony Magdalena Sztubecka
7 września 2022 r. 12:28 Edycja strony Magdalena Sztubecka
16 sierpnia 2021 r. 14:27 Edycja strony Magdalena Sztubecka
7 kwietnia 2021 r. 21:50 Edycja strony Ewa Krawczyńska
7 kwietnia 2021 r. 21:46 Edycja strony Ewa Krawczyńska
7 kwietnia 2021 r. 21:44 Edycja strony Ewa Krawczyńska
3 kwietnia 2021 r. 21:49 Dodanie pliku Ewa Krawczyńska
3 kwietnia 2021 r. 21:49 Edycja strony Ewa Krawczyńska
3 kwietnia 2021 r. 21:40 Edycja strony Ewa Krawczyńska
Pokaż więcej