BIP : Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

Przetarg


2014.09.08 - Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI ZADANIA - 4,10,11,12,13

 

zawiadomienie - pobierz

_________________________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH TREŚCI SIWZ

 

Dot. postępowania prowadzonego pn. Wszyscy uczestnicy postępowania  pn. ,, Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku”  ogłoszonego w BZP  w dniu 08.09.2014r.pod nr 297818 - 2014 oraz na stronie internetowej http://www.womp.wloclawek.pl i tablicy ogłoszeń w/m

 

 

W związku z ujawnieniem się omyłki pisarskiej w treści SIWZ Zamawiający – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  we Włocławku – zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i działając zgodnie z art. 38 ust. 4 uPzp (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), informuje o tych zmianach wszystkie zainteresowane Strony.

 

 

Zmiana:

We wzorze Formularza ofertowo-cenowego  (załącznik nr 1 do SIWZ)  we wszystkich zadaniach w nagłówku tabeli, w kolumnie 8 tj. kwota VAT ( kol.4 x kol.7 ) winno być kwota VAT ( kol.6 x kol. 7)

________________________________________________________________________________________

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z poźn. zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Medycyn Pracy we Włocławku zawiadamia, że Wykonawcy złożyli następujące zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

odpowiedzi na następujące pytania:

Dotyczy zadania nr 3 – fotel laryngologiczno-okulistyczny

Pytanie 1.

Czy Zamawiający w ramach aktualnie obowiązującego opisu dopuści fotel o poniższych parametrach, nieznacznie odbiegających od oczekiwanych?

Fotel laryngologiczno – okulistyczny przeznaczony do ustalania i utrzymania pacjenta w pozycji siedzącej oraz do ustalenia pozycji głowy pacjenta podczas badania laryngologicznego lub okulistycznego. Regulacja wysokości siedziska realizowana nożną pompą hydrauliczną, odchylenie oparcia pleców wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą. Zastosowane materiały tapicerskie, elementy tworzywowe, jak również powłoki ochronne lakierowane i chromowane są łatwe do utrzymania w czystości i mogą być dezynfekowane.

Parametry techniczne: szerokość siedziska: 540mm, wysokość siedziska: 500 – 640mm, obrót siedziska: +/-90°, kąt odchylenia oparcia pleców: 45°, obciążenie 160kg.

Odpowiedź; Tak Zamawiający dopuści

Pytanie 2.

Czy mając na uwadze konkurencyjność składanych ofert i co za tym idzie obniżenie cen zakupu wymaganego sprzętu, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie realizacji terminu realizacji zamówienia do 5 tygodni od daty podpisania umowy? W przypadku nie wyrażenia zgody na proponowany termin, prosimy o określenie, o ile Zamawiający jest w stanie wydłużyć termin.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuży termin realizacji umowy z 25 dni do 35 dni od dnia podpisania umowy.

 

 Dotyczy zadania 6 

Pytanie 3.

Wyświetlacz z funkcją wybory ustawienia przód lub tył ułatwia personelowi ważenie pacjentów. Czy zamawiający wymaga aby produkt miał możliwość ustawienia wyświetlacza wg wymagań personelu szpitala?

Odpowiedź; Tak Zamawiający dopuści

Pytanie 4. 

Czy Zamawiający wymaga, aby waga wyposażona była we wzrostomierz o zakresie pomiaru 60-200 cm                         i podziałką 1mm?. Zakres taki pozwala na mierzenie zarówno dorosłych jak i nawet małych dzieci w pozycji stojącej

Odpowiedź; Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 5. 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wagi o dokładności odczytu:
• w zakresie do 150 kg: 100gr
• w zakresie do 200 kg: 200 gr.
Jest to standardowa i precyzyjna podziałka osobowych wag medycznych przeznaczonych do ważenia pacjentów, także w pediatrii. Dokładność odczytu do 100 g jest w praktyce stosowana nawet przez stacje dializ, które to szczególnie przywiązują wagę do bardzo dokładnego określenia masy ciała przed i po dializie. Informujemy jednocześnie, iż powyższy produkt jest legalizowany i przy obciążeniu maksymalnym do 200 kg odpowiada najprecyzyjniejszej III (trzeciej) klasie dokładności stosowanej dla wag osobowych.

Odpowiedź; Tak Zamawiający dopuści

Pytanie 6. 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wagi o temperaturze pracy +10 °C do +40 °C. Oferowane urządzenia przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, ogrzewanych, gdzie temperatura nie spada poniżej +10 °C.

Odpowiedź; Tak Zamawiający dopuści

Pytanie 7. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. Oferowane wagi mają bardzo duży i jasny, nowoczesny wyświetlacz LCD z cyframi o wielkości min. 20mm, które widoczne są nawet pod kątem i w cieniu. Wyświetlacze LCD z podświetleniem to przestarzała technologia o większym poborze energii i mniejszej żywotności.

Odpowiedź; Tak Zamawiający dopuści

Pytanie 8. 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wagi bez złącza RS 232. Wagi w placówkach służby zdrowia nie są standardowo podłączane do sieci komputerowych, gdyż przekazywanie danych odbywa się poprzez krótki kabel, co znaczy, że waga musi być ustawiona w bliskiej odległości od komputera. Ponadto, RS 232 wymaga specjalnego oprogramowania, które trzeba dodatkowo zainstalować na PC. Złącze szeregowe jest zatem bezużytecznym, zbędnym wyposażeniem dodatkowym.

Odpowiedź; Tak Zamawiający dopuści

Pytanie 9. 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wagi zasilanej bateryjnie i opcjonalnie poprzez zasilacz sieciowy. Proponowana waga jest bardzo energooszczędna (ok. 10.000 pomiarów na jednym zestawie baterii dostarczanych przy dostawie, co odpowiada ok. 70 h pracy) i może być ustawiona w dowolnym miejscu pomieszczenia, bez względu na dostępność źródła zasilania elektrycznego

Odpowiedź; Tak Zamawiający dopuści

Pytanie 10. 

Czy Zamawiający wymaga, aby proponowana waga posiadała funkcję BMI? Jest to bardzo praktyczna funkcja szybkiego obliczania wskaźnika masy ciała, co pozwala na określenie stanu odżywienia pacjenta. Wskaźnik ten jest jednym z podstawowych danych do diagnozy pacjentów

Odpowiedź; Tak Zamawiający dopuści

Pytanie 11. 

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane wagi miały wmontowane kółka transportowe? Rozwiązanie takie pozwala na bezwysiłkowe i proste przemieszczanie wagi lub przesuwanie jej przy np. sprzątaniu

Odpowiedź; Tak Zamawiający dopuści

 

 

Pytanie 12. 

Czy Zamawiający wymaga, aby waga była legalizowana do celów medycznych, jak wymaga ustawa 2009/23/WE dotycząca wag nieautomatycznych oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23).

Odpowiedź; Tak Zamawiający dopuści

Pytanie 13. 

Zamawiający nie podał ilości koszy, pojemników, rozmiarów i ich koloru. W związku z tym proszę o podanie tych informacji.

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga nieprzezroczystych koszy ISO ażurowych ( do dezynfekcji) o wysokościach 100mm. Do każdej zabudowy zabiegowej po 5 koszy i 10 ruchomych półek wykonane w takiej samej technologii jak pozostałe elementy zabudów.  (kolor koszy do uzgodnienia) 

 

Pytanie 14. 

Czy zamawiający dopuści w zabudowach zabiegowych meble wykonane z materiałów nie  posiadających atestów czystości mikrobiologicznej i higieny powierzchni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Pytanie 15. 

Zamawiający operuje wysokościami typu OH i HE. Czy to są tożsame oznaczenia?

 

Odpowiedź: Wysokość oznaczona jako OH dotyczy przestrzeni na standardowe segregatory, a wysokość HE oznacza przestrzeń na standardowe kosze ISO.

 

Pytanie 16. 

Czy zamawiający dopuści biurka na stelażu metalowym zamiast
wykonanych z płyty wiórowej?

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
 

Pytanie 17. 

Ile modułów prawych a ile lewych powinno być wycenione w ofercie?

 

Odpowiedź: Do ustalenia po podpisaniu umowy z wykonawcą.

 

Pytanie 18. 

W pozycji 3 zadania I zamawiający podaje: blat nad modułem 40x140.
Na rysunku nie widać takiego blatu. Czy rysunki odzwierciedlają opisy?

 

Odpowiedź: Rysunki są jedynie przybliżoną wizualizacją opisów.

 

Pytanie 19. 

Jaka ma być grubość obrzeży wąskich płaszczyzn w meblach?

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wszystkie krawędzie widoczne były oklejone obrzeżem PVC lub ABS o grubości 2mm odpornym na środki dezynfekcyjne.

 

Pytanie 20. 

Czy zamawiający oczekuje oklejenia wszystkich widocznych i niewidocznych wąskich krawędzi?

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wszystkie krawędzie (widoczne i niewidoczne)  były  oklejone obrzeżem PVC lub ABS odpornym na środki dezynfekcyjne.

 

Pytanie 21. 

Czy obrzeże na wszystkich krawędziach musi być takiej samej grubości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wszystkie krawędzie widoczne były  oklejone obrzeżem PVC lub ABS o grubości 2mm a krawędzie niewidoczne  obrzeżem o grubości  co najmniej 1mm odpornym na środki dezynfekcyjne.

 

Pytanie 22. 

Co oznacza opis w pozycji 5 i 6 zadania pierwszego "blat nad szafką 40x160"?

 

Odpowiedź:  Zamawiający skreśla wskazany opis w SIWZ.

 

Pytanie 23. 

Co to znaczy ustalić przed dostawą wersję lewą lub prawą?

 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje od dostawcy  szczegółowych uzgodnień dotyczących dekorów i wersji biurek po podpisaniu umowy.

 

Pytanie 24. 

Czy blaty w zabudowach zabiegowych mogą być wykonane z płyty wiórowej postformingowej?

 

Odpowiedź: Nie Zamawiający oczekuje  aby blaty były  wykonane z płyty o jednorodnej strukturze  z materiału nienasiąkliwego, odpornego na zarysowania i środki dezynfekcyjne, bez potrzeby  oklejania wąskich płaszczyzn. Zamawiający oczekuje aby blaty  nawet w przypadku uszkodzenia mechanicznego  powierzchni spełniały podane wyżej wymagania. 

 

Pytanie 25. 

Co oznacza zapis w pozycji 13 "integralną częścią wyposażenia jest lodówka medyczna?

 

Odpowiedź: Zabudowy w pomieszczeniach 0.8 i 1.13  muszą być wyposażone  w  lodówki

 

Pytanie 26. 

Czy ścianki z ABS w górnej części mają mieć możliwość wysuwania pod kątem?

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 27. 

Czy kosze mają być ażurowe czy o ściankach zamkniętych?

 

Odpowiedź: Kosze mają być ażurowe (kolor do uzgodnienia).

 

Dotyczy zadania 5

Pytanie 28.

Kozetka lekarska

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kozetki z regulacja zagłówka dokonywana przy pomocy sprężyny gazowej?

 

Odpowiedź:  Tak Zamawiający dopuści

 

Pytanie 29.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kozetki o długości 1850mm i wysokości 51mm?

 

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza

 

Pytanie 30.

Czy Zamawiający dopuści regulacje kata odchylenia zagłówka od -40 do + 40°?

Odpowiedź:  Tak Zamawiający dopuści

 

Pytanie 31.

Parawan

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania parawanu o wysokości 1700mm?

 

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści

 

Pytanie 32.

Taboret

Czy   Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taboretu wyposażonego w podstawę o średnicy 60cm?

 

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści

 

Pytanie 33.

Czy Zamawiający wymaga aby regulacja wysokości w oferowanych taboretach odbywała się przy pomocy sprężyny gazowej?

 

Odpowiedź; Tak Zamawiający dopuści.

 

Pytanie 34.

Dotyczy zadania 14 :

Czy Zamawiający dopuści schładzarkę na odpady o poniższych parametrach?

- pojemność – 120 l

- wymiary (dł./głęb./wys.) mm: 1020 x 720 x 1060

- pojemność: 1 pojemnik na odpadki 120 l

- temperatura: od +2Cº DO +15Cº

- czynnik chłodniczy: R134a

 

Odpowiedź:  Tak Zamawiający dopuści

 

Pytanie 35.

Dotyczy zadania 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską o szerokości leżyska 70 cm i długości leżyska 195 cm spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

 

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza szerokość tylko do 61cm. i długość  leżyska do 185cm. 

 

Pytanie 36.

Dotyczy zadania  nr  3 – Fotel  laryngologiczno-okulistyczny

Czy Zamawiający dopuści fotel o parametrach jak poniżej:

Zakres ruchu fotela góra/dół 150mm

Zakres kata obrotu fotela do przodu/do tyłu : 35° w stosunku do skrajnego położenia spoczynkowego

Długość: 920mm

Szerokość: 640mm

Wysokość całkowita( w stanie złożonym) : min 1370mm

Wysokość siedziska fotela nad podłożem: min 585mm max 735mm ( w zalezności od położenia zespołu siedziska fotela)

Ciężar: około 78kg

 

Odpowiedź; Tak Zamawiający dopuści 

Pytanie 37.

W zadaniu 15 proszę o podanie w jakich jednostkach podane są wymiary?
 

Odpowiedź: W centymetrach.
 

Pytanie 38.

Czy zadaniu 2 Zamawiający dopuści szafki kartotekowe 6 szufladowe o wymiarach 1514x610x630 mm w kolorze RAL 7035?
 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
 

Pytanie 39.

Czy w zadaniu 2 Zamawiający dopuści szafki kartotekowe 3 szufladowa o wymiarach 829x610x630 mm w kolorze RAL 7035?
 

Odpowiedź: Tak, Zmawiający dopuszcza.
 

Pytanie 40.

Czy w zadaniu 2 Zamawiający dopuści szafy biurowe (ze skarbczykiem) o wymiarach 2000x1000x420, wyposażoną w 3 półki w kolorze RAL 7035?
 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
 

Pytanie 41.

Czy zadaniu 1 Zamawiający dopuści krzesła na podstawie z twardego tworzywa i z podłokietnikami bez dodatkowych miękkich nakładek?
 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie 42.

Czy zamawiający oczekuje półki pod klawiaturę na całej szerokości blatu?
 

Odpowiedź: Tak, zgodnie z SIWZ.
 

Pytanie 43.

Jaki kształt mają mieć nogi w stoliku 50x60?
 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby stelaż do stolika 50x60x75 był wyłącznie spawany z profili Ø50 o grubości ścianki co najmniej 1.5 mm.
 

Pytanie 44.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę opisu stelaża w stole konferencyjnym 220x80x75 na stelaż spawany z profili 50x50, nogi w kształcie litery C, blat podniesiony względem stelaża? Stelaż taki ułatwia konieczne mycie i dezynfekcję w placówkach służby zdrowia.
 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie 45.

Czy ramiona wieszaka w zadaniu 1 mają być przyspawane do pionowej rury czy mogą być przykręcane?
 

Odpowiedź: Wyłącznie spawane, zgodnie z SIWZ.
 

 

Pytanie 46.

Czy zamawiający wymaga aby blaty w zabudowach zabiegowych posiadały atest czystości mikrobiologicznej i higieny powierzchni?
 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby blaty posiadały atest czystości mikrobiologicznej i higieny powierzchni .
 

Pytanie 47.

W jaki sposób należy wykazać spełnianie warunku odporności na podane przez zamawiającego środki dezynfekcyjne?
 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, atest, certyfikat lub inny stosowny dokument potwierdzający wymagania Zamawiającego.
 

Pytanie 48.

 Czy zamawiający dopuści blaty w zabudowach zabiegowych wykonane z Corianu?
 

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza wykonanie blatów z płyt kompozytowych lub mineralno-akrylowych pod warunkiem szczelnego zamknięcia struktury.

 

________________________________________________________________________________________

PYTANIA III - 11.09.2014

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z poźn. zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Medycyn Pracy we Włocławku zawiadamia, że Wykonawcy złożyli następujące zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści ofertę na Zadanie nr 5 zawierającą m.in. parawany  wykonane z rur stalowych chromowanych (pokrycie tak samo dobre jak lakierem proszkowym, a może nawet lepsze). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak . Zamawiający dopuści.

Pytanie 2: Zadanie nr 7 Czy na lampę bakteriobójczą o poborze mocy 75VA (parametr lepszy) i nieco innych wymiarach kopuły i lampy tj. 1240x187x95 mm i  i  1780x600 mm(różnice te nie mają żadnego znaczenia dla skuteczności i funkcjonalności działania lampy). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści.

Pytanie 3:  Czy zamawiający dopuści atesty wydane przez niezależną jednostkę Laboratorium GS (www.Remodex.pl) ?
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Pytanie 4: Czy Zamawiający, tak jak inne jednostki budżetowe wymaga, aby krzesła stacjonarne w Zadaniu 1 posiadały atest potwierdzający spełnianie normy PN-EN 16139:2013 określającej wymagania wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Pytanie 5: Czy Zamawiający, tak jak inne jednostki budżetowe wymaga, aby krzesła obrotowe tapicerowane w Zadaniu 1 posiadały atest potwierdzający spełnianie norm PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009 oraz PN-EN 1022:2007 określających wymagania wytrzymałości, stateczności i bezpieczeństwa?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Pytanie 6: Czy Zamawiający, tak jak inne jednostki budżetowe wymaga aby atesty były dołączone do oferty?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie 7: Czy Zamawiający, w związku ze stale zmienianymi i aktualizowanymi normami, jak również ze zmieniającymi się technologiami produkcji mebli, wymaga aby załączane do oferty Atesty były nie starsze niż 1 rok lub 2 lata?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Zadanie 3 – Fotele laryngologiczno-okulistyczny

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel bez regulacji części nożnej?

Odpowiedź:  Tak Zamawiający dopuści.

 

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel o wysokości siedziska 56-70 cm i głębokości siedziska 42 cm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odpowiedź:  Tak Zamawiający dopuści.

Pytanie dotyczy pakietu: nr 5

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarska o wymiarach wymienionych w SIWZ o regulacji zagłówka dokonywanej  za pomocą mechanizmu samo hamującego ?                 

Odpowiedź:  Tak Zamawiający dopuści.

 

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści parawan o wysokości 170cm?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści.

 

Pytania 12: Czy Zamawiający dopuści elektroniczna wagę osobową ze wzrostomierzem i wyświetlaczem LCD przeznaczone do ważenia pacjentów , wzrostomierz (miernik zainstalowana na kolumnie) w zakresie do 200cm, zasilanie napięciem sieciowym, obciążenie maksymalne 200kg, dokładność odczytu: 100g < 150 kg > 200g , temperatura pracy : + 10° -  +40° C, wyposażona w  automatyczne  wyłączanie, rolki transportowe, TARA, HOLD,  przełączanie zakresów ważenia, BMI ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści. 

________________________________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE - pobierz PDF

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowo-cenowy po zmianach - pobierz DOC

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - 10.09.2014

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 297818 - 2014 data 08.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 413 69 00, fax. 54 413 69 41.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 16.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek, sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: 18.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek, sekretariat..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zadanie 15.
 • W ogłoszeniu jest: 1. Tablica informacyjna 1 szt. 2. Tabliczki informacyjne na drzwi 45 szt. 3. Tabliczki do WC 10 szt. 4 Napisy na szybie 4 szt...

W ogłoszeniu powinno być: 1. Tablica informacyjna 1 szt. 2. Tabliczki informacyjne na drzwi 45 szt. 3. Tabliczki do WC 10 szt. 4 Napisy na szybie 4 szt. Tablica informacyjna 1 szt..

 

________________________________________________________________________________________

PYTANIA II - 09.09.2014

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z poźn. zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Medycyn Pracy we Włocławku zawiadamia, że jeden z Wykonawców złożył następujące zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

odpowiedzi na następujące pytania:

Pyt 1. Dotyczy:  Zadanie 5 – poz. 1 – kozetka lekarska

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kozetki z regulacją odchylenia zagłówka w zakresie -60 + 50 stopni.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pyt 2. Dotyczy:  Zadanie 5 – poz. 1 – kozetka lekarska

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kozetki o szerokości leżyska 61 cm

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pyt 3. Dotyczy:  Zadanie 5 – poz. 1 – kozetka lekarska

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kozetki o wysokości 51 cm

Odpowiedź: Nie  Zamawiający  nie dopuszcza

Pyt 4. Dotyczy:  Zadanie 5 – poz. 3 – parawan

Czy Zamawiający dopuści do postępowania parawan o wysokości 163 cm?

Odpowiedź: Tak  Zamawiający dopuszcza

Pyt 5. Dotyczy:  Zadanie 5 – poz. 3 – parawan

Czy Zamawiajacy dopuści do postępowania parawan o szerokości 63 cm?

Odpowiedź: Tak  Zamawiający dopuszcza

Pyt 6. Dotyczy:  Zadanie 5 – poz. 3 – parawan

Zwracamy się z prośbą o podanie czy Zamawiajacy wymaga parawan jedno czy dwuczęściowy?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza parawan jednoczęściowy

Pyt 7. Dotyczy:  Zadanie 5 – poz. 3 – parawan

Czy Zamawiajacy dopuści do postępowania parawan o szerokości 140 cm?

Odpowiedź:  NIE   Zamawiający  nie dopuszcza

Pyt 8. Dotyczy:  Zadanie 5 – poz. 4 – taboret medyczny

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie taboretu z regulacją wysokości w zakresie 42-56 cm

Odpowiedź: Tak  Zamawiający dopuszcza

Pyt 9. Dotyczy:  Zadanie 5 – poz. 4 – taboret medyczny

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie taboretu ze średnicą podstawy 60 cm

Odpowiedź: Tak  Zamawiający dopuszcza

Pyt 10. Dotyczy:  Zadanie 5 – poz. 4 – taboret medyczny

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie taboretu z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź: Tak  Zamawiający dopuszcza

Pyt 11. Dotyczy:  Zadanie 5 – poz. 4 – taboret medyczny

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie taboretu bez obrotowego siedziska.

Odpowiedź: NIE  Zamawiający nie  dopuszcza

Pyt 12. Dotyczy:  Zadanie 5 – poz. 4 – taboret medyczny

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kółek zamiast obrotowego siedziska

Odpowiedź: NIE  Zamawiający nie dopuszcza

Pyt 13. Dotyczy:  Zadanie 5 – poz. 4 – taboret medyczny

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie taboretu z regulacją wysokości w zakresie 46-60 cm

Odpowiedź: Tak  Zamawiający dopuszcza

Pyt 14. Dotyczy:  Zadanie 5 – poz. 4 – taboret medyczny

Czy Zamawiający dopuści taborety ze stawka 23%?

Odpowiedź: Tak  Zamawiający dopuszcza

Pyt 15. Dotyczy:  Zadanie 5 – poz. 2 – krzesło do pobierania krwi

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie krzesła do pobierania krwi bez możliwości zmiany położenia oparcia.

Odpowiedź: NIE  Zamawiający  nie dopuszcza

Pyt 16. Dotyczy:  Zadanie 5 – poz. 2 – krzesło do pobierania krwi

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie krzesła do pobierania krwi z regulacją podłokietników jedynie pod względem wysokości.

Odpowiedź: NIE  Zamawiający nie dopuszcza

Pyt 17. Dotyczy:  Zadanie 5 – poz. 2 – krzesło do pobierania krwi

Proszę o dopuszczenie krzesła do pobierania krwi o następujących parametrach:

Fotel wyposażony jest w podłokietniki, które służą do podparcia przedramienia pacjenta. Istnieje możliwość dostosowania wysokości podłokietników do wzrostu pacjenta.  

Parametry techniczne:

 • Całkowita szerokość: 82cm
 • Całkowita wysokość: 89cm
 • Szerokość podstawy: 76cm
 • Głębokość podstawy: 71cm
 • Szerokość siedziska: 40cm
 • Głębokość siedziska: 42cm
 • Wysokość oparcia: 37cm
 • Maksymalne obciążenie: 120kg

Odpowiedź: NIE Zamawiający nie  dopuszcza 

________________________________________________________________________________________

PYTANIA I - 09.09.2014

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z poźn. zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Medycyn Pracy we Włocławku zawiadamia, że jeden z Wykonawców złożył następujące zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dotyczy zadania 5

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji umowy do 6 tyg. od podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuży termin realizacji umowy z 25 dni do 35 dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści parawan oraz taboret medyczny bez znaku CE? Oferowane produkty nie są wyrobami medycznymi dlatego nie można wymagać aby posiadały dokumentów jak dla produktów medycznych.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską z kątem odchylenia zagłówka -30° do 45°? Oferowany parametr jest parametrem lepszym od wymaganego.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści parawan o wysokości 166cm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści taboret medyczny z regulacją w zakresie 490-660mm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści taboret medyczny o średnicy 320 mm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści. 

 

________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

SIWZ - pobierz PDF

SIWZ - pobierz DOC

 

Włocławek: Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku

Numer ogłoszenia: 297818 - 2014; data zamieszczenia: 08.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy , ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 413 69 00, faks 54 413 69 41.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.womp.wloclawek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pierwsze wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wielkością i zakresem został przedstawiony w SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 39.13.00.00-2, 33.19.20.00-2, 38.62.20.00-1, 34.92.84.80-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 25.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku nastąpi wg formuły: spełnia nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku nastąpi wg formuły: spełnia nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku nastąpi wg formuły: spełnia nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku nastąpi wg formuły: spełnia nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku nastąpi wg formuły: spełnia nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)Foldery poglądowe oferowanych produktów b)W zakresie mebli medycznych - oświadczenie o spełnieniu przez przedmiot zamówienia wszystkich wymagań i warunków wprowadzonych ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U nr 107, poz. 679 ze zm.), - załącznik nr 6 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy: a) nastąpi obniżenie ceny; b) nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy. Zmiana umowy może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku, w którym należy umotywować zasadność proponowanych zmian. Zmiany umowy dokonuje się w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.womp.wloclawek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Biurko proste 1 szt. 2. Zestaw sekretariat 1 szt. 3. Zestaw 1 1 szt. 4. Zestaw 2 23 szt. 5. Zestaw 3 3 szt. 6. Zestaw 4 7 szt. 7. Zabudowa pomieszczenia kasy 1 szt. 8. Stanowiska rejestracji 4 szt. 9. Zabudowa zabiegowa pomieszczenia 010 1 szt. 10. Zabudowa zabiegowa pomieszczenia 020 1 szt. 11. Zabudowa zabiegowa pomieszczenia 025 1 szt. 12. Zabudowa zabiegowa pomieszczenia 08 1 szt. 13. Zabudowa zabiegowa pomieszczenia 1.13 1 szt. 14. Aneks kuchenny sekretariat -zabudowa 1 szt. 15. Pomieszczenie socjalne- zabudowa 1 szt. 16. Stół konferencyjny 1 szt. 17. Stół konferencyjny 2200 x 800 7 szt. 18. Stolik okolicznościowy 2 szt. 19. Stolik 50x60 9 szt. 20. Regał aktowy 2OH 8 szt. 21. Regał aktowy 1 szt. 22. Regał aktowy 5 OH 15 szt. 23. Regał aktowy 2OH + 3 OH szkło 2 szt. 24. Szafa ubraniowo-aktowa 9 szt. 25. Przegroda szklana w okienku rejestracji 4 szt. 26. Lada od strony klienta w rejestracji 1 szt. 27. Fotel dyrektorski 1 szt. 28. Krzesło obrotowe tapicerowane 40 szt. 29. Krzesło stacjonarne 92 szt. 30. Ławka 2- osobowa 9 szt. 31. Ławka 3-osobowa 32 szt. 32. wieszak stojący 14 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 39.13.00.00-2, 33.19.20.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 25.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Szafa kartotekowa 6-szuflad 105 szt. 2. Szafa kartotekowa 3 szuflady 3 szt. 3. Szafka ubraniowa bhp 15 szt. 4. Szafa na dokumenty niejawne 2 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 39.13.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 25.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Fotel laryngologiczno-okulistyczny 4 szt. 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 33.19.20.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 25.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Fotel dermatologiczny 1 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 33.19.20.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 25.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kozetka lekarska 17 szt. 2. Krzesło do pobierania krwi 1 szt. 3. Parawan 19 szt. 4. Taboret medyczny 5 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 33.19.20.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 25.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Waga lekarska 2 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 33.19.20.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 25.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Lampa bakteriobójcza 1 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.50.00-8, 33.19.20.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 25.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Stolik oddziałowy - wielofunkcyjny 2 szt. 2. Wanna do dezynfekcji 5 szt. 3. Dozownik na 3 pudełka z rękawiczkami 6 szt. 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 33.19.20.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 25.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wózek na brudną bieliznę 1 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 25.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie 10.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Pojemnik na papier toaletowy 10 szt. 2. Szczotka do wc 10 szt. 3. Lustra 24 szt. 4. Lustra 10 szt. 5. Podajnik na ręczniki 41 szt. 6. Dozownik na płyn dezynfekcyjny 26 szt. 7. Kosz komunalny z pokrywą ok. 50 l 10 szt. 8. Kosz z pedałem ok. 20l 12 szt. 9. Kosz komunalny 50 szt. 10. Dozownik na mydło 36 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 25.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zadanie 11.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wózek do sprzątania 2 szt. 2. Maszyna sprzątająca 1 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 25.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zadanie 12.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rolety 4 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 25.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zadanie 13.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Drabina wolnostojąca 1 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.50.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 25.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zadanie 14.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Lodówka wolnostojąca 1 szt. 2. Termometr 2 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 25.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Zadanie 15.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Tablica informacyjna 1 szt. 2. Tabliczki informacyjne na drzwi 45 szt. 3. Tabliczki do WC 10 szt. 4 Napisy na szybie 4 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 25.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 Lista plików


NazwaData dodaniaLicznik


Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Magdalena SztubeckaMagdalena SztubeckaMagdalena Sztubecka
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
8 września 2014 r. 13:3519328


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
24 września 2014 r. 21:21 Edycja Magdalena Sztubecka
15 września 2014 r. 13:43 Edycja Magdalena Sztubecka
11 września 2014 r. 12:20 Edycja Magdalena Sztubecka
10 września 2014 r. 13:58 Edycja Magdalena Sztubecka
9 września 2014 r. 21:00 Edycja Magdalena Sztubecka
8 września 2014 r. 13:43 Edycja Magdalena Sztubecka
8 września 2014 r. 13:38 Edycja Magdalena Sztubecka
8 września 2014 r. 13:35 Dodanie Magdalena Sztubecka
Pokaż więcej